Stichting Hands Together zet zich in voor kansarme kinderen en HIV/Aids patiënten in Gobabis (Namibië).
Vanuit een Christelijke overtuiging biedt Hands Together concrete hulp in de vorm van werkgelegenheid,
voedsel, onderdak, onderwijs en verzorging aan haar medemens in nood. 

wp-hoop-en-uitzicht

Stichting Hands Together zet een tweetal problemen op de kaart, waarmee zij heel concreet steeds aan de slag gaat om dit op kleine schaal te verbeteren.

250.000 weeskinderen
Het eerste en ergste probleem zijn het grote aantal wezen en kwetsbare kinderen (Orphans and vulnerable children (OVC)). 250.000 kinderen zijn wees op de bevolking van 2 miljoen. Dit is voor Namibië een enorm probleem. Via overheidssteun en vanuit diverse landen lopen er projecten om deze kinderen opvang te bieden en te helpen, maar hulp op dit front blijft ontzettend hard nodig.

(meer…)